Urashaka kuba Umukire?

UBUTUMWA BWIZA BW’IBYAHISHUWE (42) Urashaka kuba Umukire? “Wandikire marayi ka w’Itorero ry’i Simuruna uti: ‘Uwa mbere ari na we w’imperuka, uwari warapfuye none akaba ari muzima aravuga aya magambo ati ‘Nzi amakuba yawe n’ubukene bwawe, (ariko rero uri umutunzi). ‘’” (Ibyah 2:8,9). Abasobanuzi ba Bibiliya benshi bemeranya ko buriya bukene buvugwa muri uriya murongo ari ubukene ubu busanzwe, na ho ubutunzi buhavugwa akaba ari ubwo mu bya mwuka. Abanyasimuruna bari abakene muby’isi, ariko bari abatunzi muby’ubutumwa bwiza, ubukire muby’Umwuka. Umwanditsi witwa Jon Paulien yaragize ati “Mu magambo yumvikana neza, hari…

Read More