Uvuge we guceceka

“Maze umwami Yesu abonekera Pawulo nijoro mu nzozi, aramubwira ati ‘ntutinye, ahubwo uvuge weguceceka.” Ibyak 18:9. Ese ririya bonekerwa ryabereye he? Ibivugwa muri iriya nkuru byabereye i Korinto mu Bugereki, umurwa mukuru w’intara ya Akaya, imwe muzari zigize ubwami bw’Abaroma. Korinto wari umujyi wahoragamo urujya n’uruza, umujyi urimo ibikirwa binyuranye. Wari umwe mu mijyi minini y’ubwami bw’Abaroma. Korinto kandi yari iherereye muntera ya kilometero 7 y’umushoro w’ubutaka wahuzaga Ubugereki bwo hagati na Pelopneziya, umwigimba kirwa wari uherereye mu majyepfo y’Ubugereki. Uyu mujyi rero ukaba uhuzwa n’ikindi gice cy’igihugu n’agashoro k’ubutaka…

Read More